Nasz zespół

Smocza Dolina

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Cechuje nas wrażliwość na wielkie problemy małych dzieci, zaangażowanie oraz radość z każdego najmniejszego sukcesu dziecka.

Stanisława Jeleń
dyrektor administracyjny przedszkola

 • nauczyciel dyplomowany
 • wykształcenie wyższe magisterskie UJ  kierunek-biologia
 • ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Wieloletni  nauczyciel biologii i przyrody w liceum, prowadzenie prac badawczych dla młodzieży, przygotowania do Olimpiady Biologicznej, olimpiady Ekologicznej, olimpiady o żywieniu  i żywności, organizowanie wraz z Pracownikami naukowymi  UP obozów ekologicznych i warsztatów terenowych w różnych regionach kraju, zajęcia integracyjne z młodzieżą i pedagogiem, udział w licznych konkursach przyrodniczych, aktywizowanie dzieci  do ciekawości świata, wyjazdy turystyczno – przyrodnicze, wyjścia do ogrodów botanicznych, muzeów przyrodniczych, oceanariów i innych form edukacji  przyrodniczej.

Teresa Sternal
dyrektor ds. dydaktycznych / wychowawca

 • nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • kierunek – wychowanie przedszkolne – WSP w Krakowie
 • ukończony Kurs Zarządzania i Kierowania Oświatą
 • wieloletni nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń krakowskich dzieci.
 • w latach 2002-2017 dyrektor Samorządowego Przedszkola w Krakowie z oddziałami integracyjnym

Odnosiła duże sukcesy wychowawcze i dydaktyczne w środowisku lokalnym ogólnopolskim i międzynarodowym. Wychowankowie przedszkola byli laureatami wielu konkursów plastycznych muzycznych, matematycznych i  tanecznych. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, a praca wychowawcza i dydaktyczna z dzieckiem musi być dostosowana do predyspozycji i możliwości psychofizycznych dziecka. Szanowana i doceniana przez pracowników i rodziców za profesjonalizm pracowitość otwartość na problemy dzieci i rodziców. Współpracowała  z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego.

Współpracowała z Przedszkolami na Ukrainie, w Norwegii ,na Łotwie i w Niemczech. Laureatka nagrody im Marii Weryho-Radziwiłłowicz  za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi oraz wkład w rozwój wychowania przedszkolnego. Odznaczona  przez prezydenta Medalem Komisji Edukacji  Narodowej oraz Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę zawodową.

Katarzyna Z.
wychowawca/nauczyciel wspomagający

Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego.

Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną w Wodzisławiu Śląskim- tytuł licencjata. Posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki w zakresie rehabilitacji i pedagogizacji osób z obniżoną sprawnością intelektualną,zdobyte na studiach podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nauczycielka posiada uprawnienia do prowadzenia terapii zajęciowej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

Uważa że najważniejszą jednostką dla dziecka jest rodzina, to ona pokazuje i kształtuje potrzeby dziecka. Uczy miłości , szacunku i życia. W swojej pracy chciałaby dołożyć wszelkich starań aby dbać o potrzeby dziecka i wzbogacać wszystkie obszary jego rozwoju.

Anna Ś.
pomoc nauczyciela

 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • studia licencjackie: Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna
 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego „Fundacja Mała Przystań”

Nauczyciel o sobie:

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych o specjalności praca socjalna. Praca z dziećmi to jednak nie tylko zawód, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja aktywnego uczestnictwa w ich rozwoju, a także przekazywania im niezbędnej wiedzy i umiejętności. Zadaniem opiekuna jest bycie pewnego rodzaju „filtrem” i inspiratorem. Filtrem w tym znaczeniu, że dziecko należy chronić przed szkodliwymi czynnikami, a także inspirować je do podejmowania działań, mających na celu ich jak najlepszy wzrost.

Wasze pociechy są tu najważniejsze i ich dobro ma kluczowe znaczenie dla naszego przedszkola. Reasumując, praca z dziećmi, to nie tylko zawód ale także pasja, przyjemność. Z mojej strony mogę napisać że jestem osobą, która ukierunkowana jest na odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie obowiązków, w tym przypadku, powierzonych mi dzieci. Fundamentalnym czynnikiem jest  bycie wrażliwym i okazywanie  ciepła podopiecznym, którzy adaptują się do nowych ról społecznych.

Prywatnie, oprócz zamiłowania do pracy z dziećmi, interesuje się poezją, tańcem, a także wycieczkami górskimi. 

Monika W.
nauczyciel muzyki

 • Studia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym – specjalizacja organy
 • Studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym – specjalizacja organy.

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą utalentowaną. Pracowałam przez wiele lat w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia w Olkuszu oraz w Społecznym Ognisku Muzycznym w Wieliczce jako nauczyciel gry na fortepianie.

„Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której różne instrumenty, mięśnie, nerwy, słuch kierowane są przez dwóch dyrygentów – duszę i umysł” (Emil Jaques-Dalcroze).

Muzyka jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa rolę w życiu każdego człowieka. Powinna ona stanowić rodzaj odprężenia psychicznego, wzbogacać jego doświadczenia, wpływać na wszechstronny rozwój osobowości, pobudzać uczucia i wyobraźnię, dostarczać dużo radości i piękna.

Teodor B.
nauczyciel rytmiki i muzyki

 • wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie muzyczne – Wydział pedagogiczny WSP Kielce
 • ukończona szkoła średnia muzyczna
 • prowadzenie rytmiki w przedszkolach i placówkach oświatowych, nauka gry na instrumentach

Nauczyciel o sobie:

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku dzieci: 20 minut grupy młodsze, 30 minut grupy starsze. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego przy pomocy ruchów ciała, ale jest to również śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa, a także instrumentalna. Zajęcia rytmiczne to nauka przez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, by zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia zawierają różny dobór ćwiczeń poprzez które dziecko wyrabia sprawność fizyczną, uwrażliwia się na zmiany zachodzące w muzyce, oswaja z zagadnieniami muzycznymi, tworzy ilustrację ruchowe i akompaniament instrumentalny do piosenek, poznaje elementy tańca grupowego, a także relaksuje się przy muzyce. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się przy akompaniamencie pianina lub instrumentu klawiszowego. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrabianie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenie reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków ich wysokości, długości oraz kształcenie precyzji w odtwarzaniu rytmu i tempa. Zajęcia wpływają nie tylko na rozwój zdolności muzycznych, ale także na sprawność fizyczną i umysłową dzieci.

Podczas mojej wieloletniej praktyki w charakterze instruktora rytmiki, dzieci brały liczny udział w wielu muzycznych konkursach, przeglądach oraz festiwalach organizowanych przez ośrodki kultury miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Prezentowały się w programach wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno – tanecznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Występowały zarówno podczas imprez wewnętrznych, jak i środowiskowych czy lokalnych. Doświadczenie w zakresie pedagogiki instrumentalnej (umiejętność gry na wielu instrumentach), pozwoliło na rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności dzieci oraz ukierunkowywało w dalszym kształceniu artystycznym.

Jestem ponadto autorem kilkudziesięciu piosenek dziecięcych i realizatorem kilkuset podkładów instrumentalnych do układów tańców, piosenek, obejmujących różne nośniki zapisu dźwięku.

Katarzyna D.
nauczyciel języka angielskiego

Specjaliści:

 • logopeda
 • tyflopedagog
 • psycholog
 • terapeuta SI

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z zakresu logopedii, tyflopedagogiki, psychologii i terapii SI. Zajęcia przeprowadzane przez specjalistów odbywają się w komfortowych warunkach, a sale do zajęć wyposażone są w niezbędne przyrządy i pomoce.

Print Friendly, PDF & Email