Blog
Home Blog Specjaliści ze Smoczej Doliny

W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi zwracamy szczególną uwagę na wysoki poziom opieki i edukacji przedszkolnej, wspieranej przez obecność i zajęcia specjalistów. Mamy ich wielu. To m. in.: fizjoterapeuci, logopeda, psycholog, terapeuta SI i tyflopedagog. Dodać w tym miejscu należy, że także nasi nauczyciele i osoby je wspierające posiadają wszechstronne uprawnienia; są absolwentami wyższych uczelni to oczywiste, ale też wielu kursów doszkalających i wszelkiego rodzaju form nieustającej edukacji zawodowej, w której biorą udział.

Zwracamy uwagę na to, by każde spotkanie ze specjalistą, było także – obok edukacji i wszechstronnego stymulowania rozwoju kompetencji dziecka – formą zabawy i przygody.

W przedszkolu odbywają się także zajęcia muzyczno-ruchowe, czy z języka angielskiego. Także i w tym przypadku pragniemy, by zajęcia te oznaczały naukę przez zabawę, a zdobywanie wiedzy kojarzyło się z przyjemnością.

Skip to content