Rozkład dnia

Smocza Dolina
7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola . Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.
8:30 – 9:00 Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność artykulatorów. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:00 – 9:30
(gr I i II)
ŚNIADANIE – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9:30 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10:30 – 11:30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego. Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy ruchowe w sali.

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

12:00 – 12:30
(gr I i II )
OBIAD celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:30 – 14:30 Zabiegi higieniczne w łazience.

Odpoczynek po obiedzie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej, odpoczynek z ulubioną maskotką.

Grupa Małe Smoki –  leżakowanie:  kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania piżamy i układania ubrań na krześle;

Odpoczynek po obiedzie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej, odpoczynek z ulubioną maskotką
Grupa Duże Smoki

– relaksacja  po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej ,opowiadań

– gry i zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, praca indywidualna

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

15:00 – 15:30 PODWIECZOREK samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.
15:30 – 17:00 Zabawy ruchowe organizacyjno-porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca w małych grupach rozwijająca talenty dzieci, zajęcia korygująco – stymulujące. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Zabawy dowolne według wyboru dzieci.

a

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym ogrodzie.

a

Print Friendly, PDF & Email