Harmonogram zajęć

Smocza Dolina

Zajęcia w przedszkolu

 • dydaktyczne, zgodne z podstawą programową
 • z logopedą podczas zajęć indywidualnych
 • rytmika
 • język angielski
 • tematyczne czytanie bajek
 • ruchowo-muzyczne

Zajęcia uwzględniające obszary danego tematu i kształtujące treści:

 • społeczne
 • samoobsługowe
 • czynności intelektualne
 • dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
 • wychowania przez sztukę, muzykę, plastykę, teatr
 • o zjawiskach przyrodniczych ale i o zagrożeniach naturalnych
 • poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • edukacji matematycznej,
 • zabawy techniczno-konstrukcyjnej
 • wychowania w rodzinie, społeczeństwie
 • zajęcia wyrównawcze w postaci zajęć indywidualnych lub w  małych grupach- przygotowanie pod kątem konkretnych trudności
 • rytmika

Zajęcia dodatkowe

 • kółka plastyczne
 • muzyczne
 • językowe
 • taniec
 • szachy
 • judo
 • gimnastyka korekcyjna

Ponieważ to rodzice decydują o wyborze zajęć, należy pamiętać aby mądrze wybrać, a także zastanowić się czy dziecko jest gotowe do takich zajęć. Nie przesadzić z ilością zajęć dodatkowych, aby nie było to dla dziecka obciążeniem tylko zabawą. W czasie zajęć dodatkowych – w tym samym czasie, pozostałe dzieci uczestniczą w grach i ćwiczeniach gramatyczny. Powtarzają zdobyte wcześniej informacje i przypominają sobie, razem z opiekunami zdarzenia z całego dnia.

Print Friendly, PDF & Email